Демонстратор Бојана Алексова

ПредметиКабинет 46 Email aleksova_bojana@yahoo.com

Биографија

Датум на раѓање: 01.02.1996

Место на раѓање: Куманово

Основно образование: ОУ „Кочо Рацин“ - Кратово

Средно образование: СОУ „Митко Пенџуклиски“ - Кратово

Додипломски студии: Институт за географија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Постдипломски студии: Институт за географија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

 

 • АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

(20.10.2020 - тековно) - Mагистрант на Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

Ментор (Supervisor): Проф. д-р Ивица Милевски

(29.08.2016 - 29.09.2020) - Дипломиран географ - професор по географија

Дипломска работа (BSc Thesis): „Современ начин на мониторинг на геолокалитети по примерот на Куклица“, Институт за географија, Природно-математички факултет - Скопје

Ментор (Supervisor): Проф. д-р Ивица Милевски


 • АКАДЕМСКИ ПОЗИЦИИ:

(23.12.2020 - тековно): демонстратор на Институт за географија при Природно-математички факултет - Скопје

 

 • НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Реализирање на вежби по предметите:

 1. Педогеографија
 2. Далечинска детекција
 3. Географија на Америка, Африка и Австралија
 4. Туристичка географија (наставна насока)

Трудови и конф.

 • НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ:
 1. Мониторинг на природно наследство на Споменик на природа Куклица. Дел од стручниот тим како физички географ. МЖСПП преку „Извор“, Кратово, 2021.
 2. Студија за валоризација на специфична палеовулканска област Градешки Чуки кај Крива Паланка (геолошко-геоморфолошки истражувања на локалитетот). Дел од стручниот тим како физички географ. Општина Крива Паланка, 2021.

 

 • НАУЧНО-СТРУЧНИ ТРУДОВИ:
 1. Milevski I., Aleksova B. (2021): Drone bazed geomonitoring of the Natural Monument Kuklica. Geographical Reviews, 53, Skopje (in print).
 2. Todorova A., Aleksova B. (2021): Research on knowledge of geodiversity and geosites in the Republic of North Macedonia and condition of protected areas. Geographical Reviews, 53, Skopje (in print).
 3. Алексова Б., Стојаноски А. (2020): Современите климатски промени во Македонија и нивното влијание врз еволуцијата на релјефот. Студентска Конференција за Глобални Климатски Промени (во печат).
 4. Milevski I., Aleksova B., Lepitkova S. (2020): Geomorphometric characteristics of the high mountains in North Macedonia. In Alvioli M., Marchesini I., Melelli L., Guth P. Geomorphometry 2020, 147-150.

 

 • УЧЕСТВО НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И СЕМИНАРИ:
 1. Milevski I., Aleksova B., Lepitkova S. (2021): Geomorphometric characteristics of the high mountains in North Macedonia. Geomorphometry 2021, Perugia, Italy (15.09.2021) On-line.
 2. Participation on the 5th Serbian congress of geographers „Innovative approach and perspectives of the applied geography“. Novi Sad, Vojvodina, Serbia, 9-11 September 2021
 3. Учество на webinar организиран од UNESCO Geosciences Programme, на тема: Geoheritage for Geohazard Resilience (09.06.2021)
 4. Учество на webinar за професорите и наставниците по географија, организиран од Македонско Географско Друштво, 21.04.2021
 5. Webinar of Geodiverzity. UNESCO, Paris, France (16.04.2021).
 6. Учество на webinar на тема: Климатските промени и нивните ефекти врз природните непогоди и туризмот во Македонија, од страна на д-р Ивица Милевски и Бојана Алексоваорганизиран од Македонско Географско Друштво, 28.11.2020, Скопје, Македонија
 7. Stojanoski A., Aleksova B. (2020): Climate change in Macedonia and its impact on the landscape. Science Forum, EGEA European Geography Association for students and young geographers (14.11.2020) On-line.
 8. Алексова Б., Стојаноски А. (2020): Современите климатски промени во Македонија и нивното влијание врз еволуцијата на релјефот. Студентска Конференција за Глобални Климатски Промени. (29.10.2020) On-line
 9. Интернационален научен симпозиум НОВИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ГЕОГРАФИЈАТА, 3-4 окт 2019, Охрид, Македонија, 70 години Македонско Географско друштво
 10. Milevski I., Aleksova B. (2019): The rivers of the Shara Mountain. European Green Belt Days. (21.09.2019) Tearce, Macedonia
 11. Учество на семинар за професорите по географија, како дел од организација на ИЗСГ „Природник“, организатор Македонско Географско Друштво (2019)
 12. Учество на семинар за професорите по географија, како дел од организација на ИЗСГ „Природник“, организатор Македонско Географско Друштво (2018)
 13. Учество на семинар за професорите по географија, како дел од организација на ИЗСГ „Природник“, организатор Македонско Географско Друштво (2017)

Др. активности

 • НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ СТАТИИ:
 1. Милевски И., Алексова Б. (2021): Кањонот на Гошинска Река - уште една слабо позната атракција во Македонија! (15.10.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=12066
 2. Алексова Б. (2021): Ефекти на климатските промени врз природните непогоди во Македонија (25.08.2021), портал ДОМА, дел од кампањата „Разбистри сè“ на Институтот за комуникациски студии doma.edu.mk/eko-ucilnica/efekti-na-klimatskite-promeni-vrz-prirodnite-nepogodi-vo-makedonija/
 3. Алексова Б., Милевски И. 2021: Летно освежување до водопадот и изворите на реката Бабуна! (05.08.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11835
 4. Алексова Б., Милевски И. 2021: Денес на северната хемисфера календарски започна летото! (21.06.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11719
 5. Милевски И., Алексова Б., Ниневска Х. 2021: Промоција на Институтот за географија при ПМФ-УКИМ во Скопје (02.06.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11640
 6. Алексова Б. Милевски И. 2021: Денес не очекува астрономски спектакал: Целосно затемнување на Месечината (крвава супермесечина) (26.05.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11607
 7. Алексова Б. 2021: Според НАСА астероидот Апофис нема да ја погоди Земјата во следните 100 години! (31.03.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11435
 8. Тодорова А., Алексова Б. 2021: Познати географи во знакот на водолија (19.02.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11348
 9. Ангелеска В., Алексова Б. 2021: Национален парк „Бели песоци“ (18.01.2021), Игео Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11215
 10. Алексова Б. 2021: Пронајдена една од најстарите планети до сега! (16.01.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11212
 11. Алексова Б. 2020: Утре не очекува вистински астрономски феномен кој не смеете да го пропуштите! (20.12.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11158
 12. Алексова Б. 2020: Најсолените езера во светот! (08.12.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11040
 13. Ангелеска В., Алексова Б. 2020: Необичните раседни езера во источна Африка (26.11.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11005
 14. Алексова Б. 2020: Разлики помеѓу астрономот и астронаутот! (17.11.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10990
 15. Алексова Б., Милевски И. 2020: Во пресрет на 9-тиот роденден на ИГЕО-порталот (11.11.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10982
 16. Алексова Б., Милевски И. 2020: Беспилотните летала (дроновите) почнуваат да се користат за непосредно истражување на вулканите (11.11.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10975
 17. Алексова Б. 2020: Успешно реализирана првата Студентска Конференција за Глобални Климатски Промени (03.10.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10953
 18. Алексова Б. 2020: Глечерот Мингјонг во Тибет се топи со огромна брзина! (14.10.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10938
 19. Алексова Б. 2020: Утре на северната хемисфера започнува есента! (21.09.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10898
 20. Алексова Б., Милевски И. 2020: Најстарите езера во светот! (16.08.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10830
 21. Алексова Б., Милевски И. 2020: Мегапроект што може да го промени светот: Се гради најсложената машина во историјата на нашата цивилизација! (16.08.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10822
 22. Алексова Б. 2020: Тибет - најголемата и највисоката висорамнина во светот! (28.06.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10774
 23. Алексова Б. 2020: Поларните предели на Земјата - Арктик и Антарктик (01.06.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10607
 24. Алексова Б., Лазороски Т. 2020: Лагуна Верде и Лагуна Колорада - најфасцинантните солени езера во Јужна Америка (05.05.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10395
 25. Лазороски Т., Алексова Б. 2020: Висорамнината ,,Алтиплано” - една од најголемите, највисоките и најфасцинантните во Светот! (01.05.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10381
 26. Алексова Б., Милевски И. 2020: Кометата Атлас наскоро ќе помине покрај Земјата (11.04.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10320
 27. Алексова Б., Милевски И. 2020: Националниот парк Рила – една од најубавите природни атракции на Балканот (01.04.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10293
 28. Милевски И., Алексова Б. 2020: Мистичните скаменети столбови во Ѓавоља Варош (20.03.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10266
 29. Алексова Б., Милевски И. 2020: Земјата ја демне космичка непогода (19.03.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10255
 30. Алексова Б., Алексоска А. 2020: Ориентација во просторот (08.03.2020), Второ издание на „Природник“, официјален весник на Истражувачкото здружение на студенти географи Природник!
 31. Алексова Б. 2020: 10-те најсветли ѕвезди на ноќното небо (27.02.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10240
 32. Алексова Б., Тоска А. 2020: Во што се разликуваат астрономијата и астрологијата (10.02.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10213
 33. Алексова Б., Милевски И. 2020: Што се метеори и зошто светат во различни бои (6.02.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10210
 34. Милевски И., Алексова Б. 2020: Откриена досега најстарата позната ѕвезда во Вселената (29.01.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10200
 35. Милевски И., Алексова Б. 2020: 10-те најдлабоки пештери (пропасти) во светот (21.01.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10170
 36. Алексова Б. 2020: Сингапур – градот на иднината (12.01.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10156
 37. Алексова Б. 2019: Научниците на НАСА тестираат ровер кој ќе бара траги од жив свет на сателитот Европа (15.12.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10092
 38. Милевски И., Алексова Б. 2019: Првата карта на Титан детално ја „открива“ мистериозната површина на Сатурновиот сателит (24.11.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10077
 39. Алексова Б. 2019: Честит 8-ми роденден ИГЕО (10.11.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10048
 40. Алексова Б., Милевски И. 2019: Tеренска посета на Бислимска Клисура од студентите на ИЗСГ „Природник“ и ИДСБ (25.10.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9999
 41. Алексова Б. 2019: Топ 15 причини зошто Марс заслужува да биде нашиот втор дом (19.09.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9967
 42. Алексова Б. 2019: И по 50 години од првото човечко спуштање на Месечината, дел од луѓето се скептични дека тоа се случило (26.07.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9927
 43. Алексова Б. 2019: Откриена нова планета за која се верува дека има вонземски живот (13.06.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9853
 44. Алексова Б., Милевски И. 2019: Убавините на Рашковец - долината помеѓу Кратовските вулкани (05.03.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9763

 

 • УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦИ 
 1. Учество на седма работилница од летната спелеолошка школа, организирана од Истражувачко друштво URSUS Speleos, на тема: Спелео нуркање (05.08.2021).
 2. Учество на работилница организирана од ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје, на тема: Дигитална обработка на слики во делот на далечинска детекција (29.07.2021).
 3. Учество на петта работилница од летната спелеолошка школа, организирана од Истражувачко друштво URSUS Speleos, на тема: Скицирање на пештери и пропасти (22.07.2021).
 4. Учество на втора работилница од летната спелеолошка школа, организирана од Истражувачко друштво URSUS Speleos, на тема: Законска регулатива за заштита на спелеолошките објекти во Македонија (17.06.2021).
 5. Учество на настан организиран од Британската Амбасада во Скопје, наменет за влијанието на младите активисти во едукација на луѓето во однос на климатските промени (15.07.2021).
 6. Учество на работилница организирана од ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје, на тема: Анализа на почвените карактеристики на Македонија со помош на ГИС (10.07.2021).
 7. Учество на работилница организирана од Македонско Географско Друштво на тема: Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја (26.05.2021).
 8. Учество на работилница организирана од Македонско Географско Друштво на тема: Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја (19.05.2021).
 9. Учество на втора работилница организирана во рамки на вториот проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд, на тема: Потврдување на резултатите од спроведената процена на потребите во врска со климатските промени во контекст на развојот на Работна програма на Северна Македонија за Зелениот климатски фонд (11.06.2021).
 10. Webinar of Drone photogrametry (15.04.2021).
 11. Учество на работилница организирана од Македонско Географско Друштво на тема: Заштита на геодиверзитетот во Република Северна Македонија (26.02.2021).
 12. Учество на работилница на тема: Споменик на природата Куклица, од страна на Бојана Алексова, организирана од ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (19.12.2020).
 13. Учество на работилница организирана од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје, на тема: Споменик на природа Белешничка река (2020).
 14. Учество на работилница на тема: Бањски туризам во Македонија организирана од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2020).
 15. Учество на работилница на тема: Најголемите пештери во Македонија и светот организирана од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2020).
 16. Учество на работилница на тема: Запознај ја Македонија преку играње плочка, од страна на Бојана Алексова, организирана од ИЗСГ Природник ЕГЕА Скопје (ноември, 2019).
 17. Учество на работилница преку презентација на Месец на науката, на тема „Промоција на ИГЕО Порталот, како единствен географски портал во Македонија од страна на Бојана Алексова, како член на ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (2019).
 18. Учество на Меѓународна едукативна кампања „Географски диктат“, организиран од Руското Географско Друштво (2020).
 19. Учество на работилница на тема: Употребата на Глобалниот Позиционен Систем во светот на воздухопловството, организирана од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2020).

 

 • МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА:
 1. Учество на теренско истражување со група постдипломци од Универзитетот во Пиза-Италија на подрачјето на Преспа, 9-11 септ. 2019.

 

 • УЧЕСТВО ВО ОРГАНИЗАЦИИ
 1. Член во уредувачки одбор на ИГЕО порталот за научно-популарните статии (2020-тековно).
 2. Технички уредник на ИГЕО порталот за научно-популарните статии (2020-тековно).
 3. Член во уредувачки одбор на весникот на Истражувачкото здружение на студенти географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2019-тековно).
 4. Активен член на Истражувачко здружение на студенти географи „Природник“ EGEA Skopje (2017-тековно).
 5. Технички уредник на списанието Географски разгледи бр. 52 (2019), МГД, Скопје.
 6. Технички уредник на списанието Географски разгледи бр. 51 (2018), МГД, Скопје.

 

 • ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
 1. Теренски истражувања и активности.
 2. Планинарење.
 3. Видео обработка на промотивно видео за Институтот за географија, мај 2021.
 4. Логистичка помош на регионалните натпревари по географија на Институтот за географија (17.04.2021).
 5. Логистичка помош на државниот натпревар по географија на Институтот за географија (07.05.2021).
 6. Учество во промотивни активности на Институтот за географија, 2021/2022.
 7. Учество на промотивни активности на студиски програми за прв циклус студии на Природно-математички факултет во Скопје, 2021/2022.
 8. Учество во изработка на самоевалуција на Институтот за географија, при Природно-математичкиот факултет во Скопје, 2021/2022.
 9. Учество на Меѓународна едукативна кампања „Географски диктат“, организиран од Руското Географско Друштво (2020).
 10. Учество на геофотоконкурс, организиран од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2020).
 11. Учество на Месец на науката, како дел од помошна организација на ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје, организатор Македонско Географско Друштво (2019).
 12. Учество во Geography Awareness week, EGEA Skopje (2019).
 13. Освоено 1-во место на Геофотоконкурс 2019 на тема: Пејзажи на селата во Македонија на геофотоконкурс, организиран од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2019).
 14. Изработка на неколку гео-квизови преку активности на ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (За ерозија на земјиште, за селата во Македонија, за планети и небесни тела) (2019-2020).
 15. Учество на Меѓународна едукативна кампања „Географски диктат“, организиран од Руското Географско Друштво (2020).
 16. Учество во повеќе кампањи-активности за промоција на географијата преку ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (2018-тековно).
 17. Учество на Месец на науката, како дел од помошна организација на ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (2018).

Следни испити

Октомври/Ноември
П В С Ч П С Н
18192021222324
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2021. Институт за географија, ПМФ, УКИМ, Скопје.