Соопштенија

10 јули 2024

Септемвриска испитна сесија 2024 кај проф. д-р Свемир Горин

Испитите по предметите кај проф. д-р Свемир Горин ќе се одржат на 22/8/2024 (четврток) прва декада и 18/9/2024 (среда) Втора декада. Испитите ќе започнат во 8 часот.

Задолжително  испитите да се пријавени во iKnow и да се носи: индекс и пријава. Неколку дена пред закажаните термини, проверете дали има промени во термините.


09 јули 2024

ЈАВНА ОДБРАНА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Почитувани,

 На ден 15.07.2024 (понеделник)  во  10:00  часот во предавална 95 на ПМФ -ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА  е закажана јавна одбрана на докторската дисертација

на м-р ПАВЕЛ ВЕЉАНОСКИ   со наслов "АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСИТЕ И ИДНИТЕ ПРАВЦИ НА УРБАНИЗАЦИЈАТА ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН".

 Одбраната е  ЈАВНА  и секој   може да  присуствува


06 јули 2024

Термини за полагање на испити во септемвриска испитна сесија (2023/2024 година) кај доц. д-р Марија Љакоска

Испитите во септемвиската испитна сесија кај доц. д-р Марија Љакоска ќе се одржат на 4.9.2024 година (прва декада) и 18.9.2024 (втора декада) со почеток во 10:00 часот.  Испитите задолжително да се пријават во iknow системот.


06 јули 2024

Термини за полагање на испити во септемвриската испитна сесија (2023/2024 година) кај проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

Испитите во септемвриската испитна сесија кај проф. д-р Мирјанка Маџевиќ ќе се одржат на 3.9.2024 година (вторник) и 18.9.2024 (среда) со почеток во 10:00 часот, со исклучок на предметот Урбана географија, кој ќе се одржи во истите термини, со почеток од 11:00 часот. Испитите задолжително да се пријават во iknow системот.


05 јули 2024

Маркетинг во туризмот во сесијата август-септември  во учебната 2023/2024 година

Прва декада: 29.08.2024 година. во 11 часот  просторија 95 на  ИГ
Втора декада: 11.09.2024 година  во 11 часот. просторија 95 на ИГ

проф.д-р Татјана Петковска -Мирчевска -tatjana@ek-inst.ukim.edu.mk>


05 јули 2024

Термини за испити - септември 

 

Испитите по предметите кај доц. д-р Христина Димеска Трајкова ќе се одржат на 10/09/2024 (вторник) Прва декада и 20/09/2024 (петок) Втора декада.

Испитите ќе започнат во 10 часот.

 


05 јули 2024

Термини за испити во августовско-септемвриската испитна сесија кај проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска

Испитите во августовско-септемвриската испитна сесија за сите предмети кај проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска ќе се одржат на 

 26.8.2024 година (понеделники 

11.9.2024 (среда) со почеток во 10 часот,  во просторија бр. 230

Испитите задолжително да се пријават во iknow системот.


04 јули 2024

Термини за полагање на испити во третата (августовско-септемвриска) испитна сесија кај проф. д-р Милена Талеска

Испитите во третата (августовско-септемвриска) испитна сесија за сите предмети кај проф. д-р Милена Талеска ќе се одржат на 04.09.2024 година (прва декада) и 18.9.2024 (втора декада) со почеток во 10 часот. Испитите задолжително да се пријават во iknow системот. Просторијата за полагање ќе биде одредена на денот на спроведување на испитите. 


04 јули 2024

Термини за испити (проф. д-р Мијалов, Р. )

Термини за испити во сесијата август - септември:

Испити од предмети од зимски семестар: 11.9.2024 (прва декада) и 25.9.2024 (втора декада)

Испити од предмети од летен семестар: 12.9.2024 (прва декада) и 26.9.2024. (втора декада)

Сите испити почнуваат од 9 часот.


03 јули 2024

Термини за испити во августовско-септемвриската испитна сесија кај проф. д-р Драган Колчаковски

Испитите во августовско-септемвриската испитна сесија за сите предмети кај проф. д-р Драган Колчаковски ќе се одржат на 

 26.8.2024 година (понеделники 

11.9.2024 (среда) со почеток во 10 часот,  во просторија бр. 230

Испитите задолжително да се пријават во iknow системот.


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2024. Институт за географија, ПМФ, УКИМ, Скопје.