Соопштенија

27 ноември 2023

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ   ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2023/2024 ГОДИНА

 

 

МОДУЛ: НАСТАВНА ГЕОГРАФИЈА, ДЕМОГРАФИЈА, ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА СО ГЕОЕКОЛОГИЈА, ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ

I СЕМЕСТАР

професор

предмет

датум

час

просторија

предавања

вежби

Проф. д-р Благоја Маркоски

Картографија

27.11.2023

17:00

 Картографска лаб.

Проф. д-р Олгица Димитровска

Основи на географија

28.11.2023

17:00

122

Проф. д-р Ивица Милевски

Општа геологија со петрографија

1.12.2023

17:00

95

Проф. д-р Свемир Горин

Геоинформатика

4.12.2023

17:00

Компјутерска училница

           

III СЕМЕСТАР

професор

предмет

датум

час

просторија

предавања

вежби

Проф. д-р Олгица Димитровска

Заштита на живoтната. средина

27.11.2023

17:00

95

Проф. д-р Ивица Милевски

Педогеографија

28.11.2023

17:00

122

Проф. д-р Иван Радевски

Хидрологија

1.12.2023

17:00

Хидролошка лаб.

           

 

V СЕМЕСТАР 

 

професор

предмет

датум

час

просторија

предавања

вежби

Доц. д-р Марија Љакоска

Рурална географија

27.11.2023

17:00

122

           

VII СЕМЕСТАР

професор

предмет

датум

час

просторија

предавања

вежби

Проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

Урбани системи

27.11.2023

17:00

230

Проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска

Социо-економска географија на РМ

28.11.2023

17:00

230

Проф. д-р Дејан Илиев

Просторно планирање

1.12.2023

17:00

122

           

 

 

 

НАСОКА: ТУРИЗАМ

III СЕМЕСТАР

професор

предмет

датум

час

просторија

предавања

вежби

Проф. д-р Дејан Илиев

Алтернативни форми на туризмот

27.11.2023

17:00

305

Доц. д-р Горан Китевски

Аграрот во функција на туризмот

28.11.2023

17:00

226

           

V СЕМЕСТАР

професор

предмет

датум

час

просторија

предавања

вежби

Проф. д-р Милена Талеска

Туристичка географија на РМ

27.11.2023

17:00

65

Проф. д-р Милена Талеска

Хотелиерство

28.11.2023

17:00

86

Проф. д-р Милена Талеска

Туристички агенции

1.12.2023

17:00

305

           

VII СЕМЕСТАР

професор

предмет

датум

час

просторија

предавања

вежби

Проф. д-р Дејан Илиев

Просторното планирање и туризмот

28.11.2023

17:00

86

Доц. д-р Христина Димеска Трајкова

Стратегија за развој на туризмот

4.12.2023

17:00

95

Доц. д-р Горан Китевски

Културолошки туризам

5.12.2023

17:00

230

           

 


23 ноември 2023

Резултати од испитот Туризам и заштита на животната средина одржан на 21.11.2023 година

Положиле:

  1. 18125 (втор дел 31 поен)
  2. 18126 (прв дел 20 поени)
  3. 17576 (втор дел 20 поени)

Не положиле:

  1. 17576 (прв дел 12 поени)
  2. 18127 (прв дел 14,5 + втор дел 0 поени)
  3. 17896 (прв дел 16,5 + втор дел 4,5 поени)

20 ноември 2023

Термин Италијански јазик 1 и 3

 Полагањето на предметите Италијански јазик 1 и 3,  во ноемвриската (дополнителна) сесија во уч.2023/2024 година ќе се реализира на 24 ноември 2023 во 10:00 часот.


20 ноември 2023

Термин за испитот педагогија во ноемвриска испитна сесија

Полагањето на предметот педагогија  во ноемвриската (дополнителна) сесија во уч.2023/2024 година ќе се реализира на 21 ноември 2023 во 13:30 часот, во кабинетот на професорот Костов,
на Филозофскиот факултет


11 ноември 2023

Испити во ноемвриската деополнителна сесија, кај проф. Ивица Милевски.

Испити во ноемвриската деополнителна сесија, кај проф. Ивица Милевски, ќе се одржат на 22.11.2023 година од 11 часот. За подетални информации ве молам контактирајте ме на мејл ivicaprof@yahoo.com.


09 ноември 2023

Ноемвриската испитна сесија

Иститите во ноемвриската испитна сесија кај проф. д-р. Билјана Апостоловска Тошевска ќе се одржат на 23. 11. 2023 година со почеток во 10 часот. 


07 ноември 2023

НОЕМВРИСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2023/2024 година - проф. д-р Драган Колчаковски

 

 

Испитите во ноемвриската дополнителна испитна сесија кај проф. д-р Драган Колчаковски ќе се одржат на  23.11. 2023 година со почеток од 10:00 часот. 


07 ноември 2023

Ноемвриска испитна сесија (проф. д-р Р. Мијалов)

Испитите во ноемвриската испитна сесија по предметите кај проф. д-р Ристо Мијалов ќе се одржат на 22.11.2023 (среда) со почеток од 9 часот во просторија бр. 122


03 ноември 2023

 Маркетинг во туризмот,  во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2023/2024 година

 Маркетинг во туризмот,  во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2023/2024 година ќе се полага на   29.11.2023 година  во 11 часот.

   проф. д-р Татјана Петковска-Мирчевскаа 


03 ноември 2023

 Италијански јазик 1 и 3  во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2023/2024 година

 

 


Испитите по Италијански јазик 1 и 3 во ноемвриска сесија ќе се полагат  на  24 ноември  2023 година во 10:00 ч 

Проф.Катерина С.Анѓелковиќ


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за географија, ПМФ, УКИМ, Скопје.